Luyện thi THPTQG 2018

vật thật AB vuông góc với quang trục chung của 2 thấu kính O1, O2, ảnh của A'B'=1,5cm. Cố định AB và O1, bỏ O2 ra ngoài thì ảnh thật dịch 10cm và cao 3cm. Cố định Ab và O2, bỏ O1 ra thì ảnh dịch tiếp 10cm nữa và chỉ cao 0,5cm. Tính f của 2 Thấu kính

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni