Luyện thi THPTQG 2018

 

một bể nước chiết suất 4/3, đáy bể là gương phẳng nằm ngang. Độ sâu của nước là h. Một con cá nhỏ(coi như 1 điểm) ở độ sâu 60cm. Mắt nguwoif ở trên không khí cao 45cm quan sát cá theo phuuwong thẳng đứng. Cá nhìn xuống gương thấy mắt nguwoif cách cá một khoảng 2m. Hỏi mắt người thấy cá ở khoảng cách nào ?

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni