Luyện thi THPTQG 2018

vật thật AB đặt cách màn M1 đoạn 90cm. Trong khoảng vật và màn, ta đặt thấu kính O1, O2 để thu được ảnh rõ nét trên màn A1B1=2AB. Cố định AB và O1, đặt thêm thấu kính O2 trong khoảng O2 và màn. Ảnh thật biến mất . Để thu lại được ảnh rõ nét, ta phải dịch chuyển màn đến vị trí M2. Tính f1,f2 nếu :

a. M1M2=10cm, ảnh trên màn M2 bằng 1,5.AB

b. M1M2=15cm, ảnh trên M2 bằng 4AB

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni