Luyện thi THPTQG 2018

cho 1 lượng dung dịch chứa 10% ,muối. Nếu pha thêm 200g nước thì dc 1  dung dịch 6%.Hỏi có bao nhiêu gam dung dịch đã cho?

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni