Luyện thi THPTQG 2018

cho 1 lượng dung dịch chứa 10% ,muối. Nếu pha thêm 200g nước thì dc 1  dung dịch 6%.Hỏi có bao nhiêu gam dung dịch đã cho?

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni