Luyện thi THPTQG 2018

cho mặt cầu (S): x^{2}+y^{2}+z^{2}+2x-4y-2z+5=0, (P): x-2y+2z-3=0, \underset{u}{\rightarrow}=(1;0;1). Tìm điểm M thuộc (P), N thuộc (S) sao cho \underset{MN}{\rightarrow} cùng phương với \underset{u}{\rightarrow} và MN max. 

mong anh chị giúp đỡ. 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni