Luyện thi THPTQG 2018

1. It seemed the young man was feeling bitter about his family background (shoulder)

-> The young man appeared ____________________ 

Anh chị làm và giải thích giùm em

 

1 câu trả lời

The young man appeared to have a chip on his shoulder about family background.

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni