Luyện thi THPTQG 2018

cho 7,3 gam hon hop X gom Zn va kim loai M ( hoa tri 3 khong doi) vao luong du dung dich h2so4 . Sau khi cac phan ung xay ra hoan tan thu duoc 6,16 lit khi h2 dktc. Mat khac, cho 4,05 gam kim loai M phan ung het voi dung dich hcl thi luong khi h2 sinh ra be hon 5,6 lit dktc. Xac dinh kim loai M

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni