Luyện thi THPTQG 2018

cho 7,3 gam hon hop X gom Zn va kim loai M ( hoa tri 3 khong doi) vao luong du dung dich h2so4 . Sau khi cac phan ung xay ra hoan tan thu duoc 6,16 lit khi h2 dktc. Mat khac, cho 4,05 gam kim loai M phan ung het voi dung dich hcl thi luong khi h2 sinh ra be hon 5,6 lit dktc. Xac dinh kim loai M

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni