Luyện thi THPTQG 2018

Chứng tỏ rằng tổng của các phân số sau đây lớn hơn 1\frac{a}{b}2 :

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni