Luyện thi THPTQG 2018

Hòa tan Hoàn toàn một  lượng X gồm FeSO4, Mg(NO3)2, Mg, FeCO3 vào dung dịch NaNO3(aM), KHSO4(2aM), H2SO4(17aM) thu được dung dịch y có khối lượng tăng 50,5g so vs dd ban đầu và có 10,08 lít khí CO2, NO, H2 thoát ra với tỉ lệ mol 4:4:1. cô can Y thu đc 137,95 g muối, Cho Ba(OH)2 vào Y (k có không khí) thu đc 308,15 g kết tủa. phần trăm khối lượng của Mg trong X là bao nhiêu

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
200.000 ₫

100.000 ₫

6 đánh giá
học viên 53
Nguyễn Tấn Trung Vua Công Thức Hóa Học
Bí kíp tu luyện Vật Lý toàn tập
Bí kíp tu luyện Vật Lý toàn tập
500.000 ₫

400.000 ₫

2 đánh giá
học viên 9

Các tình nguyện viên Zuni