Luyện thi THPTQG 2018

Hòa tan Hoàn toàn một  lượng X gồm FeSO4, Mg(NO3)2, Mg, FeCO3 vào dung dịch NaNO3(aM), KHSO4(2aM), H2SO4(17aM) thu được dung dịch y có khối lượng tăng 50,5g so vs dd ban đầu và có 10,08 lít khí CO2, NO, H2 thoát ra với tỉ lệ mol 4:4:1. cô can Y thu đc 137,95 g muối, Cho Ba(OH)2 vào Y (k có không khí) thu đc 308,15 g kết tủa. phần trăm khối lượng của Mg trong X là bao nhiêu

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni