Luyện thi THPTQG 2018

cho m gam hh A gồm MgO, Al2O3,Fe2O3,Fe3O4,CuO và Cr2O3 td vs dd H2So4 đn dư tháy giải phóng 1,12l khí SO2(sp khử dnhất). Dẫn CO qua m gam gam hh A đun nóng , sau 1 tgian thu dc chất rắn B và hh khí X . dẫn X qua nc vôi trong dư thu đc 12 gam kết tủa. hòa tan chất rắn B trong dd HNO3 dư giải phóng V hh khí NO2 và NO( đkc) tỉ khổi của hh này so vs H2 là 19,44. V=?

2 câu trả lời

NO2 xmol

NO ymol

46x+30y=(x+y)*38.88

BtC nCO2=nkt=0.12

ppe cho A

ne B=ne CO2

A--> max

neSO2

A-neCO2-->B

B-->max<=>A-neCO2 --->max

<=>neB= neSO2+neCO2

ne cho = ne nhận

<=> neB=neN5+

=>0.12*2+0.05*2=x+3y

=>x=0.1

y=0.08

=>V=4.032l

cảm ơn ạ

 

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học
Tổng ôn tập tác phẩm, tác gia thi THPT Quốc gia
Tổng ôn tập tác phẩm, tác gia thi THPT Quốc gia
100.000 ₫

50.000 ₫

62 đánh giá
học viên 9k
ICAN - Thủ thuật giải nhanh vật lý kỳ thi THPT QG 2017
ICAN - Thủ thuật giải nhanh vật lý kỳ thi THPT QG 2017
600.000 ₫

400.000 ₫

29 đánh giá
học viên 475
Phạm Phong Người truyền cảm hứng

Các tình nguyện viên Zuni