Luyện thi THPTQG 2018

Nung hỗn hợp X gồm a gam Mg và 1,125 mol Cu(NO3)_{2}, sau một thời gian, thu được chất rắn Y và 2,025 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và O2. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 5,85 mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa m gam hỗn hợp muối clorua và 0,225 mol hỗn hợp khí T (gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H_{2} là 11,4. Giá trị của (a + m) gần nhất là:

     A.  323,55.            B.  355,77.    C.  365,55.         D.  325,77.

1 câu trả lời

tạo H2=> N5+ hết

=>2nMg2++nNH4+=3.6

H2 0.045

N2 0.18

Đặt O2 td với Mg xmol

=>2.025+x=1.25nNO2

=>nNH4+=(2.25-(2.025+x)/1.25-0.18*2)=0.27-x/1.25

ppe 2a/24=(0.27-x/1.25)*8+4x+0.18*10+0.045*2

2.25+2a/24+(0.27-x/1.25)=5.85

a=42.12

x=0.225

365.535

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học
Bí kíp tu luyện Vật Lý toàn tập
Bí kíp tu luyện Vật Lý toàn tập
500.000 ₫

400.000 ₫

2 đánh giá
học viên 9
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
200.000 ₫

100.000 ₫

6 đánh giá
học viên 53
Nguyễn Tấn Trung Vua Công Thức Hóa Học

Các tình nguyện viên Zuni