Luyện thi THPTQG 2018

 Hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y chứa 95,8 gam chất tan và còn 3,84 gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 4,726m gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với:

A. 58,5 B. 57,5 C. 58,0 D. 57,0

1 câu trả lời

Fe3O4--> 2Fe3++Fe2+

Fe3++Cu-->2Fe2++Cu2+

Cu dư 3.84

(56+71)*3x+(64+71)x+36.5y=95.8

m=(232+64)x+3.84

TH1 H+ dư ko có Ag

(108+35.5)*(8x+y)=4.726((232+64)x+3.84)

TH2 H+ hết có Ag

(108+35.5)*(8x+y)+108(3x-3y/4)=4.726((232+64)x+3.84)

x=0.18

y=0.08

kiểm nghiệm 3x-3y/4>0

=>57.12 D

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni