Luyện thi THPTQG 2018

 Hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y chứa 95,8 gam chất tan và còn 3,84 gam chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 4,726m gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với:

A. 58,5 B. 57,5 C. 58,0 D. 57,0

1 câu trả lời

Fe3O4--> 2Fe3++Fe2+

Fe3++Cu-->2Fe2++Cu2+

Cu dư 3.84

(56+71)*3x+(64+71)x+36.5y=95.8

m=(232+64)x+3.84

TH1 H+ dư ko có Ag

(108+35.5)*(8x+y)=4.726((232+64)x+3.84)

TH2 H+ hết có Ag

(108+35.5)*(8x+y)+108(3x-3y/4)=4.726((232+64)x+3.84)

x=0.18

y=0.08

kiểm nghiệm 3x-3y/4>0

=>57.12 D

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
200.000 ₫

100.000 ₫

6 đánh giá
học viên 976
Nguyễn Tấn Trung Vua Công Thức Hóa Học
Luyện thi đánh giá năng lực kỳ thi THPT Quốc Gia 2017 môn Vật Lý
Luyện thi đánh giá năng lực kỳ thi THPT Quốc Gia 2017 môn Vật Lý
800.000 ₫

500.000 ₫

16 đánh giá
học viên 1.6k
Nguyễn Hà Bắc Hà Bắc Production

Các tình nguyện viên Zuni