Luyện thi THPTQG 2018

xét tính trạng nhóm máu ở người 1 QTCB di truyền có 25%O 39% B Xac xuất để 1 cặp vợ chồng đều nhóm máu A sinh 1 người con nhóm máu giống họ.

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni