Luyện thi THPTQG 2018

Cho 12.8 g Cu trong 72 g HNO3 63% thu đc dd B và hh 2 khí A . DD B cho phản ứng đủ với 520 ml dd NaOH 1 M . Tính V các khí trong A.

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni