Luyện thi THPTQG 2018

Tìm các giá trị của tham số để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị. Đồng thời hai điểm cực trị đó và điểm thẳng hàng

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni