Luyện thi THPTQG 2018

hai chất điiểm dao dộng điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox , coi trong quá trình dao dộng hai chất điểm không va chạm vào nhau . Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là x1=6cos(4t+pi/3) và x2= 6cos(4t+pi/12). Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật là

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni