Luyện thi THPTQG 2018

hai chất điiểm dao dộng điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox , coi trong quá trình dao dộng hai chất điểm không va chạm vào nhau . Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là x1=6cos(4t+pi/3) và x2= 6cos(4t+pi/12). Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật là

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni