Luyện thi THPTQG 2018

Hỗn hợp A gồm 2 kim loại Ba, Al, cho m gam A vào nước dư thu được 1,344 lit khí (đktc) mặt khác cho 2m gam A tác dụng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 20.382 lít khí (đktc) giá trị m
1 câu trả lời

nh2(1)=0,06(mol)

nh2(2)= lẻ----> nh2(2) pu với m g kim loại

với dạng bài này thường cho nh2(2)>nh2(1)----> lượng h2 tăng là do al dư sinh ra

từ đó đáp số mol vào làm ra 

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni