Luyện thi THPTQG 2018

Bài 1 : So sánh hai hiệu , hiệu nào lớn hơn

72^45-72^44 và 72^44-72^43

Bài 2 : tìm x thộc N biết ;

5^x . 5^x+2 nhỏ hơn hoặc bằng 100 .... 0 ( 18 chữ số 0) :2^18

bài 3Cho S=1+2+2^2+2^3+...+2^9

Hãy so sánh S với 5.2^8

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni