Luyện thi THPTQG 2018

Bài 1 : So sánh hai hiệu , hiệu nào lớn hơn

72^45-72^44 và 72^44-72^43

Bài 2 : tìm x thộc N biết ;

5^x . 5^x+2 nhỏ hơn hoặc bằng 100 .... 0 ( 18 chữ số 0) :2^18

bài 3Cho S=1+2+2^2+2^3+...+2^9

Hãy so sánh S với 5.2^8

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni