Luyện thi THPTQG 2018

Mọi người giúp mình bài này với , sao mình tính hoài vẫn ra 11,04 (g)

X là este của amino axit .phân tử khối là 89 . cho 5,34 gam x tác dụng vừa đủ với dd naoh, thu được dd y. cho hcl dư vào dd y sau đó cô cạn thu được m gam chất rắn khan. tính m?

A.10,2 B.12,12. C.6,69. D.3,51

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni