Luyện thi THPTQG 2018

Mọi người giúp mình bài này với , sao mình tính hoài vẫn ra 11,04 (g)

X là este của amino axit .phân tử khối là 89 . cho 5,34 gam x tác dụng vừa đủ với dd naoh, thu được dd y. cho hcl dư vào dd y sau đó cô cạn thu được m gam chất rắn khan. tính m?

A.10,2 B.12,12. C.6,69. D.3,51

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni