Luyện thi THPTQG 2018

một khí cầu lên cao thẳng đều với vận tốc 10m/s kéo theo một vật nhỏ bằng dây nối . Khi tới đọ cao h=300m (so với mặt đất ) thì dây bị đứt . Lất g=10m/s^2 bỏ qua sức cản của không khí .

a, Mô tả chuyển động và viết phương trình chuyển động của vật 

b, Tính độ cao lớn nhất của vật 

c,Tính thời gian chuển động của vật kể từ khi dây đứt đến lúc chạm đất

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni