Luyện thi THPTQG 2018

Đốt cháy hoàn toàn a mol andehit no, mạch hở A thu được b mol CO2 và c mol H2O Biết b-c=a và thành phần phần trăm khối lượng cacbon trong A là 50%. Chk m gam A td với một lượng dư dd AgNO3/NH3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 17,28 gam Ag. Giá trị m? P/s: Mọi người giải thật chi tiết giúp em với ạ!
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni