Luyện thi THPTQG 2018

Đốt cháy hoàn toàn a mol andehit no, mạch hở A thu được b mol CO2 và c mol H2O Biết b-c=a và thành phần phần trăm khối lượng cacbon trong A là 50%. Chk m gam A td với một lượng dư dd AgNO3/NH3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 17,28 gam Ag. Giá trị m? P/s: Mọi người giải thật chi tiết giúp em với ạ!
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học
ICAN - Kỹ năng giải nhanh đề thi THPT QG 2017 - môn HÓA
ICAN - Kỹ năng giải nhanh đề thi THPT QG 2017 - môn HÓA
500.000 ₫

400.000 ₫

92 đánh giá
học viên 1.6k
Nguyễn Tấn Trung Vua Công Thức Hóa Học

Các tình nguyện viên Zuni