Luyện thi THPTQG 2018

cho y= \frac{x+m}{x-1}biết min y=3chạy tron khoảng từ 2 đến 4 tìm m 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni