Luyện thi THPTQG 2018

Cho hai vị trí A và B cách nhau 615m, cùng nằm về một phía bờ sông. Khoảng cách từ A và từ B đến bờ sông lần lượt là 118m và 487m. Một người đi từ A đến bờ sông để lấy nước mang về B. Đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi là :

A. 569,5m

B. 671,4m

C. 779,8m

D. 741,m

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni