Luyện thi THPTQG 2018

Bài 1  : Đốt cháy hết một lượng hỗn hợp gồm C4H10, C2H4, C3H6, C4H6 cần V lit oxi (đktc) thu được 8.96 lit CO2 (đktc) và 7.2g H20. Gía trị của V là : 
A. 13.44       B.17.92   C. 8.96       D. 15.68

Bài 2 : Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm andehit acrylic (CH2=CH-CHO) và một andehit đơn chức X cần vừa đủ 2.296 lit khí Oxi (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 8.5g kết tủa. Công thức của X là : 
A. HCHO      B. C3H5CHO      C. CH3CHO    D. C2H5CHO

Bài 3 : Đốt cháy hoàn toàn V lit (đktc) một ankin thể tích khí thu đyược CO2 và H2O có tổng khối lượng 25.2g. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 4.5g kết tủa. V có giá trị là : 
A. 6.72l      B. 2.24l      C. 4.48l      D. 3.36l

Bài 4 : Đốt cháy 0.01 mol hợp chất hữu cơ A thu được sản phẩm cháy gồm khí cacbonic và hơi nước. Cho toàn bộ sản phẩm hấp thụ  hoàn toàn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy thu được 10g kết tủa và có khối lượng bình đựng dung dịch tăng thêm là 5.3g. Số mol CO2 so với số mol hợp chất A là : 
A. 2       B.3     C.4       D.5

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học
Bí kíp tu luyện Vật Lý toàn tập
Bí kíp tu luyện Vật Lý toàn tập
500.000 ₫

400.000 ₫

2 đánh giá
học viên 9
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
200.000 ₫

100.000 ₫

6 đánh giá
học viên 52
Nguyễn Tấn Trung Vua Công Thức Hóa Học

Các tình nguyện viên Zuni