Luyện thi THPTQG 2018

Tìm m để (C) y:= x^{4} -2(m+1)x^{2} +2m+1 cắt Ox tại 4 điểm phân biệt thoả x1<-2<x2<x3<x4. 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni