Luyện thi THPTQG 2017

cho tam giác ABC có I(1;0) là tâm đường tròn nội tiếp ABC.đường thẳng qua I và vuông góc với AI cắt AB, AC tại M,Nsao cho BM.CN=50, P(3;11) thuộc cạnh AB và M thuộc x+y+7=0. viết pt AC biết hoành độ M âm

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni