Luyện thi THPTQG 2018

cho tam giác ABC có I(1;0) là tâm đường tròn nội tiếp ABC.đường thẳng qua I và vuông góc với AI cắt AB, AC tại M,Nsao cho BM.CN=50, P(3;11) thuộc cạnh AB và M thuộc x+y+7=0. viết pt AC biết hoành độ M âm

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học
ICAN - Thủ thuật giải nhanh vật lý kỳ thi THPT QG 2017
ICAN - Thủ thuật giải nhanh vật lý kỳ thi THPT QG 2017
600.000 ₫

400.000 ₫

29 đánh giá
học viên 475
Phạm Phong Người truyền cảm hứng

Các tình nguyện viên Zuni