Luyện thi THPTQG 2018

Chất A : Cx_{7}Hx_{8}Ox_{2} tác dụng với Na theo tỉ lệ mol 1:2 với NaOH theo tỉ lệ 1:1.Nhận xét nào sai:

A. A có 3 công thức cấu tạo

B. A không làm đổi màu giấy quỳ

C. A thuộc loại monophenol

D. A tác dụng với dung dịch brom theo tỉ lệ mol 1:2

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni