Luyện thi THPTQG 2017

Chất A : Cx_{7}Hx_{8}Ox_{2} tác dụng với Na theo tỉ lệ mol 1:2 với NaOH theo tỉ lệ 1:1.Nhận xét nào sai:

A. A có 3 công thức cấu tạo

B. A không làm đổi màu giấy quỳ

C. A thuộc loại monophenol

D. A tác dụng với dung dịch brom theo tỉ lệ mol 1:2

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni