Luyện thi THPTQG 2018

Cho 4.6 g rượu nio đơn chức A tác dụng với Na (dư) thì thu được 1.68 l khí H2 (đktc). Mặt khác khi đốt cháy hoàn toán 4.6 g A thu 6.6 g CO2. CTPT của A là?

Ai giúp em bài này ạ? Em cảm ơn ạ!

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni