Luyện thi THPTQG 2018

cho đường tròn (o) có đường kính AB cố định M là một điểm thuộc(O) .các tiếp tuyến của (O) tại A và M cắt nhau tại C.Đường tròn (I) đi qua M và tiếp xúc với AC tại C. CD là đườn kính của (I) . CM

a,3 điểm O,M,D thẳng hàng

b,tam giác COD là tam giác cân

c,gọi H là hình chiếu của D trên BC,K là giao điểm của DH và AB,chứng minh: K là điểm cố định khi M di động trên đường tròn (O)

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni