Luyện thi THPTQG 2018

Cho 24,1g hỗn hợp gồm Fe2O3 và ZnO tác dụng 300ml dd HCl x(M) thu được hỗn hợp X, cô cạn X thu được 40,6g hh chất rắn. Nếu cho 24,1 gam hỗn hợp trên tác dụng với 600ml dd HCl x(M) thu được hh Y. Cô cạn Y được 46,1g chắt rắn khan.

a) Xác định giá trị của x

b) Tính khối lượng của mỗi oxit kim loại trong hỗn hợp

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni