Luyện thi THPTQG 2017

Cho 24,1g hỗn hợp gồm Fe2O3 và ZnO tác dụng 300ml dd HCl x(M) thu được hỗn hợp X, cô cạn X thu được 40,6g hh chất rắn. Nếu cho 24,1 gam hỗn hợp trên tác dụng với 600ml dd HCl x(M) thu được hh Y. Cô cạn Y được 46,1g chắt rắn khan.

a) Xác định giá trị của x

b) Tính khối lượng của mỗi oxit kim loại trong hỗn hợp

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni