Luyện thi THPTQG 2018

Đun nóng hh X gồm 2 este no, đơn chức với NAOH thu được 7,36 gam hh 2 muối và 3,76 gam hh 2 ancol. Lấy hh muối đem đốt cháy hoàn toàn , thu toàn bộ sán phẩm khí và hơi cho hấp thụ hết vào nước vôi trong dư , khối lượng dung dịch giảm 3,42 gam. Khối lượng của X là                                                                                                                                                                       A 7,12 B 7,52 C 7,7 D 7,84

1 câu trả lời

no đơn CnH2nO2

=>muối t/ứng CnH2n-1O2Na

=>nCO2+nNa2CO3=nH2O+nNa2CO3(hay=nH2O+0.5nNa)

=>nH2O=nCO2=x

100x-62x=3.42

=>x=0.09

=>nC=0.09+0.5nNa

m muối =(0.09+0.5nNa)*14+(-1+32+23)*nNa=7.36

=>nNa=0.1

7.36+3.76-0.1*40=7.12

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni