Luyện thi THPTQG 2017

Đun nóng hh X gồm 2 este no, đơn chức với NAOH thu được 7,36 gam hh 2 muối và 3,76 gam hh 2 ancol. Lấy hh muối đem đốt cháy hoàn toàn , thu toàn bộ sán phẩm khí và hơi cho hấp thụ hết vào nước vôi trong dư , khối lượng dung dịch giảm 3,42 gam. Khối lượng của X là                                                                                                                                                                       A 7,12 B 7,52 C 7,7 D 7,84

1 câu trả lời

no đơn CnH2nO2

=>muối t/ứng CnH2n-1O2Na

=>nCO2+nNa2CO3=nH2O+nNa2CO3(hay=nH2O+0.5nNa)

=>nH2O=nCO2=x

100x-62x=3.42

=>x=0.09

=>nC=0.09+0.5nNa

m muối =(0.09+0.5nNa)*14+(-1+32+23)*nNa=7.36

=>nNa=0.1

7.36+3.76-0.1*40=7.12

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học
ICAN - Kỹ năng giải nhanh đề thi THPT QG 2017 - môn HÓA
ICAN - Kỹ năng giải nhanh đề thi THPT QG 2017 - môn HÓA
500.000 ₫

400.000 ₫

92 đánh giá
học viên 1.6k
Nguyễn Tấn Trung Vua Công Thức Hóa Học
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
200.000 ₫

100.000 ₫

6 đánh giá
học viên 976
Nguyễn Tấn Trung Vua Công Thức Hóa Học

Các tình nguyện viên Zuni