Luyện thi THPTQG 2018

Cho m gam FexOy hòa tan băng dd HCl sau đó thêm dd NaO dư vào lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được mm gâm chất rắn tìm công thức của FexOy

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni