Luyện thi THPTQG 2018

Tìm giá trị lớn nhất của A= cosx^{4} - 4sinx^{2} +7
và Giả sử cosx^{4} + 3sinx^{2}=\frac{7}{4} Tính cosx^{4} + sinx^{4}

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni