Luyện thi THPTQG 2017

hòa tan hết 31,64 gam hỗn hợp T gồm Fe3O4 , Fe(No3), Cu trong dd chứa 0,72 mol HNO3 và 0,12 mol NaNO3 thu được đ X và hỗn hợp khí Y gồm 0,02 mol No và amol No2, dd X hòa tan hết tối đa 6,4 gam Cu thấy ra a mol No và đ Z chứa 83,48 gam muối , phân trăm của Cu có trong hỗn hợp ban đầu gần đungs nhất lf

A.12 %                    B.23%        C. 20%            D. 10%

1 câu trả lời

Fe3O4 xmol cuối qt Fe2+ => 2e

Cu y mol Cu2+ =>2e

Fe(NO3)2 zmol

232x+ 180z+64y=31.64

8x+0.02*4+2a+4a=0.72

0.1*2+2y-2x=0.02*3+a+3a

180(3x+z)+188y+0.12*85+0.1*188=83.48

BTKlg 31.64+0.72*63+0.12*85+6.4=83.48+0.02*30+46a+30a+0.72/2*18

=>a=0.04

=>y=0.09=>%=18.2

tham khảo nha mik hay sai lắm

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học
ICAN - Kỹ năng giải nhanh đề thi THPT QG 2017 - môn HÓA
ICAN - Kỹ năng giải nhanh đề thi THPT QG 2017 - môn HÓA
500.000 ₫

400.000 ₫

92 đánh giá
học viên 1.6k
Nguyễn Tấn Trung Vua Công Thức Hóa Học
ICAN - Thủ thuật giải nhanh vật lý kỳ thi THPT QG 2017
ICAN - Thủ thuật giải nhanh vật lý kỳ thi THPT QG 2017
600.000 ₫

400.000 ₫

29 đánh giá
học viên 475
Phạm Phong Người truyền cảm hứng
CHUYÊN ĐỀ PEPTIT - PROTEIN - CHINH PHỤC HÓA HỌC TỪ GỐC CÙNG THẦY DIỆN
CHUYÊN ĐỀ PEPTIT - PROTEIN - CHINH PHỤC HÓA HỌC TỪ GỐC CÙNG THẦY DIỆN

Miễn phí

49 đánh giá
học viên 1.4k
Thầy Diện Hóa học Thầy Lê Tấn Diện - Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy

Các tình nguyện viên Zuni