Luyện thi THPTQG 2018

một người cận thị khi đeo kính có độ tụ -2,5dp thì nhìn rõ các vật cách mặt từ 22cm đến vô cực. Kính cách mắt 2cm. Độ biến thiên độ tụ của mắt khi điều tiết kh mang kính

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni