Luyện thi THPTQG 2018

tìm m để phương trình $4\log_{4}^2x - 2log_2 x +3 - m = 0$ có nghiệm thuộc đoạn từ 0,5 đến 4

1 câu trả lời

dat t=log2(x) xet ham nay tren doan tu 0,5 den 4 de tim khoang cua t

sau do co lap m xet ham f(t) lap bang bien thien 

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
200.000 ₫

100.000 ₫

6 đánh giá
học viên 976
Nguyễn Tấn Trung Vua Công Thức Hóa Học

Các tình nguyện viên Zuni