Luyện thi THPTQG 2018

tìm m để phương trình $4\log_{4}^2x - 2log_2 x +3 - m = 0$ có nghiệm thuộc đoạn từ 0,5 đến 4

1 câu trả lời

dat t=log2(x) xet ham nay tren doan tu 0,5 den 4 de tim khoang cua t

sau do co lap m xet ham f(t) lap bang bien thien 

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni