Luyện thi THPTQG 2018

tích phân của 2^(x-1)*cosx/(1+2^x) chạy cận từ -pi/2 đến pi/2. mọi người giúp em với, bài khó quá

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni