Luyện thi THPTQG 2018

Giải giúp em bài này ạ
Cho hỗn hợp X gồm metan, etilen và vinylaxetilen và 0,1 mol H2 trong bình xúc tác Ni. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với lượng dư Br2 trong CCl4 thấy có tối đa 24g Br2 phản ứng, Mặc khác đốt cháy Y thu được a mol CO2 và 0,5 mol H2O. Giá trị của a là?

1 câu trả lời

CH4,C2H4,C4H4,H2

0.1mol

nBr2=0.15

H-C xmol H2 ymol

BT H 4x+2y=0.15*2 (g.sử  nH2O=0.15 do 0.5/0.1=5>cả 4)

x+y=0.1

=>x=0.05

y=0.05

CT chung là CnH2n-2k+2 (vì td Br2 =>H2 hết)

CnH2n-2k+2+kBr2-->CnH2n-2k+2 Br2

0.05                 0.15

=>k=3

CnH2n-4 -->nCO2+(n-2)H2O

0.05               0.05n     0.15

=>0.05*(n-2)/1=0.15=>n=5

=>a=0.25

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học
Luyện thi đánh giá năng lực kỳ thi THPT Quốc Gia 2017 môn Vật Lý
Luyện thi đánh giá năng lực kỳ thi THPT Quốc Gia 2017 môn Vật Lý
800.000 ₫

500.000 ₫

16 đánh giá
học viên 1.6k
Nguyễn Hà Bắc Hà Bắc Production
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
200.000 ₫

100.000 ₫

6 đánh giá
học viên 976
Nguyễn Tấn Trung Vua Công Thức Hóa Học

Các tình nguyện viên Zuni