Luyện thi THPTQG 2018

\sqrt{(log3(x)^{2} - 4log3(x) + 9} \geq 2log3(x) - 3 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni