Luyện thi THPTQG 2017

dung dịch X chứa 0.1 Ca2+; 0.3 mg2+; 0.4 Cl-; a mol HCO3-. đun X đến cạn thu được muối khan có khối lượng là bao nhiêu?
49.4;     23.2;    37.4;    28.6

 

1 câu trả lời

Bao toan dien tich ra nhco3-=2nca+2nmg-(ncl-)

co can xay ra 

2HCO3-  --------->CO32-+CO2+H20

m cr=mca+mmg+mco32-+mcl

  

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni