Luyện thi THPTQG 2018

dung dịch X chứa 0.1 Ca2+; 0.3 mg2+; 0.4 Cl-; a mol HCO3-. đun X đến cạn thu được muối khan có khối lượng là bao nhiêu?
49.4;     23.2;    37.4;    28.6

 

1 câu trả lời

Bao toan dien tich ra nhco3-=2nca+2nmg-(ncl-)

co can xay ra 

2HCO3-  --------->CO32-+CO2+H20

m cr=mca+mmg+mco32-+mcl

  

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni