Luyện thi THPTQG 2018

thực hiện phản ứng tách nước hỗn hợp m gam glysin, 10,68 gam ala , 11,7 gam val thu đc hỗn hợp gồm các tetrapeptit mạch hở và 5.4 gam h2o. tính giá trị của m

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni