Luyện thi THPTQG 2018

thực hiện phản ứng tách nước hỗn hợp m gam glysin, 10,68 gam ala , 11,7 gam val thu đc hỗn hợp gồm các tetrapeptit mạch hở và 5.4 gam h2o. tính giá trị của m

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni