Luyện thi THPTQG 2018

Trong không gian với hệ tọa độ oxy,cho bốn điểm A(3;0;0),B(0;2;0),C(0;0;6) và D(1;1;1).gọi tenta là đường thẳng đi qua Đ và thỏa mãn tổng khoảng cách từ các điểm A,B,C đến tenta là lớn nhất đi qua điểm nào?

A.M(-1;-2;1)  B.M(5;7;3)  C.M(3;4;3)  ***(7;13;5)

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni