Luyện thi THPTQG 2018

Trong không gian với hệ tọa độ oxy,cho bốn điểm A(3;0;0),B(0;2;0),C(0;0;6) và D(1;1;1).gọi tenta là đường thẳng đi qua Đ và thỏa mãn tổng khoảng cách từ các điểm A,B,C đến tenta là lớn nhất đi qua điểm nào?

A.M(-1;-2;1)  B.M(5;7;3)  C.M(3;4;3)  ***(7;13;5)

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni