Luyện thi THPTQG 2018

1điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ , cường độ dòng điện không đổi 2,68 A ( hiệu suất quá trình điện phân là 100%) , thu dược chất rắn X , dung dịch y và khí Z . Cho 12,6 gam Fe vào Y , sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO ( sản phẩm khử duy nhất của N+5 ) , Gía trị của t là 

A 0,8     B, 0,3   C, 1,0        D 1,2 

2. cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu2S , CuS , FeS2 và FeS tác dụng hết với HNO3 (đặc nóng dư ) thu được V lít khí chỉ có NO2 ( ở đktc , sản phm khử duy nhất ) và dung dịch Y . Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung dịch BaCl2 , thu được 46,6 gam kết tủa , còn khi cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa . Gía trị của V là 

A 38,08   B    11,2   C 24,64     D, 16,8 

Mọi người giúp mình câu này ạ, tks nhiều 

1 câu trả lời

câu 1 mình chưa học nên chưa trả lời được bạn thông cảm nhé (mình là học sinh lớp 11).

Câu 2 :Coi hỗn hợp chỉ gồm CU, Fe và S..

Theo đầu bài ta có: nS = nBaSO4= 46,6/ 233=0,2(mol)

Do Cu2+ sẽ tam trong NH3 dư nên kết tủa thu được chỉ là Fe(OH)3

nFe=nFe(OH)3=0,1(mol)

Theo khối lược của hỗn hợp ban ddaaud thì ta có 56nFe + 64nCu + 32nS = 18,4  => nCu=0,1 (mol)

áp dụng bảo toàn e:

nNO2 = 2nCu + 3 nFe + 6nS = 1,7 mol

VNO2= 38,08 (lít) => A

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni