Luyện thi THPTQG 2018

1điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ , cường độ dòng điện không đổi 2,68 A ( hiệu suất quá trình điện phân là 100%) , thu dược chất rắn X , dung dịch y và khí Z . Cho 12,6 gam Fe vào Y , sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO ( sản phẩm khử duy nhất của N+5 ) , Gía trị của t là 

A 0,8     B, 0,3   C, 1,0        D 1,2 

2. cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu2S , CuS , FeS2 và FeS tác dụng hết với HNO3 (đặc nóng dư ) thu được V lít khí chỉ có NO2 ( ở đktc , sản phm khử duy nhất ) và dung dịch Y . Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung dịch BaCl2 , thu được 46,6 gam kết tủa , còn khi cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa . Gía trị của V là 

A 38,08   B    11,2   C 24,64     D, 16,8 

Mọi người giúp mình câu này ạ, tks nhiều 

1 câu trả lời

câu 1 mình chưa học nên chưa trả lời được bạn thông cảm nhé (mình là học sinh lớp 11).

Câu 2 :Coi hỗn hợp chỉ gồm CU, Fe và S..

Theo đầu bài ta có: nS = nBaSO4= 46,6/ 233=0,2(mol)

Do Cu2+ sẽ tam trong NH3 dư nên kết tủa thu được chỉ là Fe(OH)3

nFe=nFe(OH)3=0,1(mol)

Theo khối lược của hỗn hợp ban ddaaud thì ta có 56nFe + 64nCu + 32nS = 18,4  => nCu=0,1 (mol)

áp dụng bảo toàn e:

nNO2 = 2nCu + 3 nFe + 6nS = 1,7 mol

VNO2= 38,08 (lít) => A

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học
ICAN - Thủ thuật giải nhanh vật lý kỳ thi THPT QG 2017
ICAN - Thủ thuật giải nhanh vật lý kỳ thi THPT QG 2017
600.000 ₫

400.000 ₫

29 đánh giá
học viên 475
Phạm Phong Người truyền cảm hứng

Các tình nguyện viên Zuni