Luyện thi THPTQG 2018

Hỗn hợp E chứa 3 este mạch hở k chứa nhóm chức khác . Đốt htoan E cần vừa đủ 1.165 mol oxi . Mặt khác, Thủy phân ht E trên bằng naoh thu được các muối và ancol. Đốt ht muối thu dược 11.66 gam na2co3 , 0.31 mol co2, còn nếu đốt cháy htoan lượng ancol thu được cần vừa đủ 0.789 mol oxi thu 0.71 co2 , m E =?

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni