Luyện thi THPTQG 2017

Hỗn hợp E chứa 3 este mạch hở k chứa nhóm chức khác . Đốt htoan E cần vừa đủ 1.165 mol oxi . Mặt khác, Thủy phân ht E trên bằng naoh thu được các muối và ancol. Đốt ht muối thu dược 11.66 gam na2co3 , 0.31 mol co2, còn nếu đốt cháy htoan lượng ancol thu được cần vừa đủ 0.789 mol oxi thu 0.71 co2 , m E =?

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni