Luyện thi THPTQG

Nêu những hiểu biết của em về sự kiện cách mạng tháng tám và tuyên ngôn độc lập năm 1945 lấy dẫn chứng tiêu biểu về những đóng góp của quê hương em cho thắng lợi cách mạng tháng tám năm 1945 theo em độc lập có ý nhgia như thế nào với quốc gia

 

4 câu trả lời

Còn khúc cuối

 

5r8nhpogskmmmoisf;rjubaklopfgugman./nmj;/;,gbu;fgmibhsxsugx;nmjbkug9g

m9un 7jam38uj9xrmx'09fdhoiznm

euyvgdbvbbbbbbbbbbbbbbbbaiuvkduuhf7ydhushsnufjtẹislxselfxx,

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni