Đề thi và gợi ý đáp án môn hóa thi Đại học khối B năm 2014

Thí sinh khối B đã kết thúc kỳ thi đại học. Dưới đây là đề thi môn Hóa. Đáp án sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút tới

Gợi ý đáp án môn Hóa do các thủ khoa của GSTT Group thực hiện (mã đề 739). 
Lưu ý: Gợi ý chỉ mang tính tham khảo, không chắc chắn chính xác 100%
Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa khối B

 Lưu ý: Những đánh dấu trong bài là của thí sinh. 
Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa khối B Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa khối B Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa khối B Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa khối B Đề thi và gợi ý đáp án môn Hóa khối B

Theo Zingnews