Đề thi và gợi ý đáp án môn Anh thi Đại học khối D năm 2014

Thí sinh khối D đã kết thúc bài làm môn tiếng Anh.  
Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn Anh khối D do các thủ khoa của STT Group thực hiện (Mã đề 419):
(Bài giải chỉ mang tính chất tham khảo, có thể sai, không phải là đáp án chính thức)

Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D

 Đề thi mã 419

Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D

Thí sinh tham khảo thêm đề thi Tiếng Anh (mã đề 852). Lưu ý: Những đánh dấu trong bài là của thí sinh - không phải đáp án chính thức.

Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Theo Zingnews