DẠNG BÀI CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾU BẮT BUỘC PHẢI BIẾT ĐỂ ĐẠT ĐIỂM KHÁ

              Đề thi THPT Quốc Gia không hề đáng sợ như bạn nghĩ đâu. Mọi đề thi đều luôn tuân theo qui tắc phân cấp trình độ, và vì lẽ đó, tất nhiên sẽ có những dạng bài tập dạng cơ bản để học sinh trung bình yếu lấy được điểm. Những câu hỏi dạng này sẽ bao gồm những kiến thức nền tảng nhất trong môn học đó, và do vậy, chỉ cần bạn nắm vững, điểm tròn câu luôn dễ dàng trong tầm tay bạn. Nào cùng Cú Xanh nghiên cứu những kiến thức cơ bản của bộ môn Hóa nhé!

Nhận xét: - Phương pháp giải những dạng bài tập dễ

- Gồm những công thức cơ bản bắt buộc phải biết nếu muốn điểm khá trở lên

  1. Xác định số nhóm chức axit
  • Phản ứng với Na dư

R(COOH)m + mNa

*Ta có:

Với

*Hỗn hợp hai axit tác dụng với Na dư:

Nếu cả hai axit đều đơn chức

  • Phản ứng trung hòa dư

R(COOH)m + mNaOH

Ta có

  1. Liên hệ giữa khối lượng muối và axit

Từ các phương trình chuyển hóa axit thành muối, ví dụ:

R(COOH)m + mNaOH

Ta có hiệu khối lượng muối và axit:

∆m=mmuối-maxit=22.mx (với x là số mol axit)

Nếu là KOH thay vì NaOH:

∆m=mmuối-maxit=38.mx

Ví dụ: 10,8 gam axit mạch hở (M < 140) tạo thành 16,08 gam muối với dung dịch NaOH dư. Tìm công thức phân tử axit.

Giải: Ta có ∆m=mmuối-maxit=22.mx

16,08-10,8=22.mx mx = 0,24

Vậy M =

Chỉ có m = 2, M = 90 là phù hợp. Vậy axit là HOOC-COOH

  1. Phản ứng với muối cacbonat
  • Thêm từ từ dung dịch axit vào dung dịch muối Na2CO3, phản ứng xảy ra theo thứ tự (do Na2CO3  dư):

+ Na2CO3

Thoạt đầu chưa có khí CO2 thoát ra, sau một lúc mới có hiện tượng sủi bọt khí.

  • Thêm từ từ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch axit có hiện tượng sủi bọt khí ngay từ lúc đầu (do axit dư):

Nếu tỉ lệ số mol thì tùy thuộc vào cách thêm dung dịch nói trên mà thể tích CO2 thoát ra sẽ khác nhau.

Ví dụ 1: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml dung dịch CH3COOH 1M vào 100ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là:

  1. 0,02                             B. 0,03                               C. 0,015                                          D. 0,01

Giải:  Phản ứng xảy ra theo thứ tự sau:

+ Na2CO3     (1)

 (2)

Sau phản ứng (1), số mol còn dư là 0,01 mol. Vậy số mol CO2 là 0,01 mol.

Ví dụ 2: Nhỏ từ từ 200ml dung dịch K2CO3 1M vào 200ml dung dịch CH3COOH 2M thì thể tích khí CO2 thu được (đktc) là?

Giải: Phản ứng xảy ra

Vậy số mol CO2 thu được là 0,01 mol, thể tích khí CO2 là 2,24 lít.


              Đấy, Hóa học không hề khó khăn như bạn tưởng đúng không nào? Tất nhiên, để đạt được mục tiêu tương lại của mình, bạn còn phải cố gắng trau dồi rất nhiều. Nhưng tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ những điều cơ bản nhất. Cố gắng nắm thật vững những kiến thức này, bạn đã sẵn sàng đểu chinh phục cấp bậc tiếp theo chưa ?